Hållbarhet

Projektet var finansierat under perioden 2010-2012 inför den nya lärarutbildningen. En förteckning över avslutade projektaktiviteter finns under fliken projekt. Projektets syfte var att skapa långsiktiga effekter både i lärarutbildningen och i musikpedagogiska forskningsprojekt. Under läsåren 2011/12 och framåt sjösätts och genomförs det kursplaneinnehåll som utvecklades under projektperioden. Ett exempel är den kreativa redovisningsformen Ed-talks i kursen Självständigt arbete och studenternas pitchar i kursen Lärande och ledarskap i skolan.

Publikationer relaterade till projektet:

Houmann, A., & Saether, E. (2014). Using a survey on creativities as reflective practice and for reforming practice in music teacher education. I P. Burnard (Red.), Developing creativities in higher music education. International perspectives and practices. London: Routledge http://www.bokus.com/bok/9780415709941/developing-creativities-in-higher-music-education/

Houmann, A. (in press). Nyckeln till livsvärlden och musiklärares upplevelse av handlingsutrymme. I A. Persson & R. Johansson (Red.), Forskarperspektiv på kunskap, utbildning och skola – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (prel. titel). Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.

Houmann, A. (in press). Reflection in, about and through creativity: The key to the life world. I The Reflective Music Teacher. European Perspectives on Music Education no 3. European Association for Music in Schools.

Houmann, A. (in press). Rum för kreativitet. I Y. Hofvander Trulsson & A. Houmann (Red.), Musik för barns utveckling (prel. titel). Lund: Studentlitteratur.

Houmann, A. (under arbete). Visualising the spaces between us: using model making to explore social interaction. A chapter in Liora Bresler (Ed.), Lessons from the Arts. Perspectives in Music Education no ?. Malmö: Malmö Academy of Music, Lund University.

Saether, E. (2013). The art of stepping outside comfort zones: Intercultural collaborative learning in higher music education. I H. Westerlund & H. Gaunt (Red:er.), Collaborative Learning in higher music edcuation: Why, what and how? (s. 37-48). London: Ashgate. http://www.bokus.com/bok/9781409446828/collaborative-learning-in-higher-music-education/

Sæther, E. (2013). ”Please, give me space”: Findings and implications of the GLOMUS Intercultural Music Camp, Ghana 2011. Music Education Research MER. DOI: 10.1080/14613808.2013.851662.

Saether, E. (2014). Didaktiska irritationer i musiklärarutbildning – om kulturmöten och beredskap för pedagogisk utveckling. I A. Persson & R. Johansson (Red:er.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (s. 413-428). Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.

Saether, E. (under arbete). Exploring musical research sensibilities. I L. Bresler (Red.) Beyond methods: Lessons from the arts to research methodology (s. x-x). Perspectives in Music Education nr 10. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

Konferenser relaterade till projektet:

”Kreativitet och kreativa lärmiljöer”. Föreläsning för Kulturens Bildningsverksamhet, Malmö 2013, 7/11. (Anna Houmann)

“Kreativa och konstnärligt inspirerade metoder för reflektionsarbete i skrift och tanke – konsten att skriva ett självständigt arbete”. Lunds Universitets utvecklingskonferens 2013, 24/10. (Anna Houmann & Eva Saether)

”Kreativa lärmiljöer – vad är det?”. Föreläsning. Den kreativa processen, fortbildningsdag på Skissernas Museum i Lund 2013, 2/10. (Anna Houmann)

”Musik i framtidens förskola”. Faciliterare för Open Space Technology vid Rösträttskonferensen i Malmö 2013, 23/8. (Anna Houmann)

”Kreativa lärmiljöer – vad är det?”. Föreläsning vid Nationella Estetiska Kongressen 2013 i Helsingborg, 14/4-2013. (Anna Houmann)

“Reflections on, in and through creativities – transcending boundaries in higher education”.  Workshop.  21st EAS Conference, Leuven, ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”, 14/2, 2013. (Anna Houmann & Eva Saether)

”Open Space Technology. Hur skapar vi en kreativ lärmiljö för studenter och lärare?”. Föreläsning/Workshop. Fortbildning för lärare vid Malmö Högskola, Malmö 2012, 21/8. (Anna Houmann)

“Creativity, Nostalgia and Engagement – Three approaches to music education in a multicultural town in Sweden”. Keynote vid Sibeliusakademin. Teaching music in a multicultural school – seminar for music teachers. Helsingfors, 23/3, 2012. (Eva Saether)

”Sångskatten – från ‘Mors lilla Olle’ till ‘Manboy’”. Faciliterare för Open Space Technology vid Rösträttskonferensen i Malmö 2012, 9/3. (Anna Houmann)

“Creativities in Practice: Shaping the teaching and learning of music creatively.” Symposium/Workshop vid konferensen musiclearninglive!2012, Institute of Education, London, 13/3, 2012. (Anna Houmann & Eva Saether)

”Open Space Technology. Hur skapar vi en kreativ lärmiljö för studenter och lärare?”. Föreläsning/Workshop. Fortbildning för lärare vid Malmö Högskola, Malmö 2011, 25/8. (Anna Houmann)

“Development of creative didactics in music teacher education: Report on innovating the teacher education program at the Malmö Academy of Music, Lund University”. Cambridge symposium. Creativities: Transcending Boundaries in Higher Music Education (HME). University of Cambridge, Faculty of Education, 20/6, 2011. (Anna Houmann & Eva Saether)

“Intercultural creativity: Using cultural meetings as a prompting force for creative learning and change.”. Invited presentation for the conference “The arts and global dialogue”, 8/3, 2011, Oslo National Academy of the Arts. (Eva Saether)

”Creativities transcending boundaries.”  A research and activity based project at Malmö Academy of Music, aiming at transforming the music teacher education. Nordic working seminar on the research on music teacher education i Oslo, 6/12-2010. (Anna Houmann & Eva Saether)

”Kreativa lärmiljöer”. Föreläsning vid Musikpedagog 2010 i Stockholm, 2/11-2010. (Anna Houmann & Eva Saether)

Fortsatt forskning:

Projektbidrag för forskning söks kontinuerligt.

”Creative spaces are more likely to be found on the edges of rooms than in the middle…” (Burke, 2007, s. 39)

Kommentarer inaktiverade.