Aktiviteter


Aktiviteter under 2013

Workshop, “Reflections on, in and through creativities – transcending boundaries in higher education”.  vid 21st EAS Conference, Leuven, ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”, 14/2, 2013. (Anna Houmann & Eva Saether)

Föreläsning, ”Kreativa lärmiljöer – vad är det?” vid Nationella Estetiska Kongressen 2013 i Helsingborg, 14/4-2013. (Anna Houmann)

Föreläsning, ”Kreativa lärmiljöer – vad är det?”vid Den kreativa processen, fortbildningsdag på Skissernas Museum i Lund 2013, 2/10. (Anna Houmann)

Föreläsning, “Kreativa och konstnärligt inspirerade metoder för reflektionsarbete i skrift och tanke – konsten att skriva ett självständigt arbete” vid Lunds Universitets utvecklingskonferens 2013, 24/10. (Anna Houmann & Eva Saether)

Föreläsning, ”Kreativitet och kreativa lärmiljöer” vid Kulturens Bildningsverksamhet, Malmö 2013, 7/11. (Anna Houmann)

Aktiviteter under 2012

Symposium/Workshop, “Creativities in Practice: Shaping the teaching and learning of music creatively.” vid konferensen musiclearninglive!2012, Institute of Education, London, 13/3, 2012. (Anna Houmann & Eva Saether)

Keynote, “Creativity, Nostalgia and Engagement – Three approaches to music education in a multicultural town in Sweden” vid Sibeliusakademin. Teaching music in a multicultural school – seminar for music teachers. Helsingfors, 23/3, 2012. (Eva Saether)

Föreläsning/Workshop, ”Open Space Technology. Hur skapar vi en kreativ lärmiljö för studenter och lärare?”. Fortbildning för lärare vid Malmö Högskola, Malmö 2012, 21/8. (Anna Houmann)

Aktiviteter under  2011

Workshop 1: 10/3, MHM. Lärardag om kreativitet, föregås av enkätundersökning.

Symposium, 20/6, “Development of creative didactics in music teacher education: Report on innovating the teacher education program at the Malmö Academy of Music, Lund University”. Creativities: Transcending Boundaries in Higher Music Education (HME). University of Cambridge, Faculty of Education

Workshop 2: 30/8, MHM. Lärardag, presentation av resultat av enkätundersökning.

Föreläsning/Workshop, ”Open Space Technology. Hur skapar vi en kreativ lärmiljö för studenter och lärare?”. Fortbildning för lärare vid Malmö Högskola, Malmö 2011, 25/8. (Anna Houmann)

Workshop 3: 16/11, MHM. Studentdag om kreativitet, föregås av enkätundersökning. Presentation av resultat av enkätundersökning.

Kommentarer inaktiverade.