Skola

 • Aulin-Gråhamn, L., & Thavenius, J. (2003). Kultur och estetik i skolan. Malmö: Malmö Högskola, Lärarutbildningen.
  Läs mer
 • Aulin-Gråhamn, L., Persson, M., & Thavenius, J. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur
  Läs mer
 • Bamford, A. (2006). The wow factor. Global research compendium on the impact of the arts in education. Berlin: Waxmann Verlag.
  Läs mer
 • Carlsson, I. (2004). Kreativitet i skolans värld: Klimat, ledarskap och det kreativa barnet. Syd: Malmö.
  Läs mer
 • Claxton, G. (2010). New kinds of smart. How the sciences of learnable intelligence is changing education. Maidenhead: Open University Press.
  Läs mer
 • Craft, A. (2005). Creativity in schools: tension and dilemmas. New York: Routledge.
  Läs mer
 • Craft, A., & Claxton, G. (Ed.). (2008). Creativity, wisdom and trusteeship. Exploring the role of Education. Thousand Oaks: Corwin Press.
  Läs mer
 • Darsö, Lotte-Herlau, Henrik:”Håndbog i projektsamarbejde”, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshöjskolen i Köbenhavn, 1996.
 • Kupferberg, F. (2007). Läraruppdragets egenart och rollmodeller: kreativitetsregimer i hybridmoderniteten. EDUCARE 2007:1 Kreativitet. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.
  Läs mer
 • Kupferberg, F. (2008). Läraryrkets kreativa uppdrag. In C. A. e. al. (Ed.), Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (Vol. 7?): Lärarförbundets förlag.
  Läs mer
 • Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur AB.
  Läs mer
 • Robinson, K. (1998). All of our futures: Creativity, culture and education.
  Läs mer
 • Robinson, K. (2000). Unlocking creativity: A strategy for development.
  Läs mer
 • Saunders, L. (2004). Evidence-led Professional Creativity: a perspective from the General Teaching Council for England. Educational Action Research, 12, 1, 163-167
  Läs mer
 • Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio.
  Läs mer

Kommentarer inaktiverade.