Organisation och ledarskap

 • Amabile, T.M. (1993). Motivational synergy: toward new conceptualisations of instrictic and extrictic motivation in the workplace. Human Resource Management Review, 3, 185-201.
  Läs mer
 • Chen, M-H. & Kaufmann, G. (2008). Employee creativity and R&D: A critical review. Creativity and Innovation Management. 17(1), 71-76.
  Läs mer
 • Herlau, H., & Tetschner, H. (2004). Fra Jobtager til Jobmager, Erhvervsinnovation, Samfundslitteratur.
  Läs mer
 • Mathisen, G.E. & Einarsen, S. (2004). A review of instruments assessing creative and innovative environments within organizations. Creativity Research Journal, 16, 119-140.
  Läs mer
 • Paulus, P.B. & Nijstad, B.A. (2003). Group creativity: Common themes and future directions. I: Paulus P.B. & Nijstad B.A. (Red). Group creativity: Innovation through collaboration. (326-339). New York: Oxford University Press.
  Läs mer
 • Perry-Smith, J.E. (2006). Social yet creative: The role of social relationships in facilitating individual creativity. Academy of Management Journal, 49(1), 85-101.
  Läs mer
 • Rasulzada, F (2007). Organisational creativity and psychological well- being – Contextual aspects creativity and psychological well-being from an open systems perspective. Lund University, Department of psychology: Wallin & Dalholm
  Läs mer
 • Rickards, T. (1991). Innovation and Creativity: Woods, Trees and Pathways. R&D Management, 21, 1273-86.
  Läs mer
 • Rollof, J. (1999). Kreativitet: en handbok för individer och organisationer. Wahlström & Widstrand
  Läs mer
 • Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet. Lund: Studentlitteratur
  Läs mer
 • Ryhammar, L. (1996). Kreativ funktion, perceptgenetisk rekonstruktion och organisatoriska förutsättningar för kreativ verksamhet – En studie av högskolelärare. Lund: University Press.
  Läs mer
 • Simonton, D.K. (1984). Genius, creativity, and leadership. Cambridge, MA: Harward University Press.
  Läs mer
 • Starkey, K. &Tempest, S. & McKinlay, A. (Red). (2004). How Organisations Learn. 2nd ed. London: International Thomson Business Press.
  Läs mer

Kommentarer inaktiverade.