Högskola & Universitet

 • Bennich – Björkmann, L. (2007). Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet. EDUCARE 2007: 1 Kreativitet.
  Läs mer
 • Bleakley, A. (2004). ’Your creativity or mine?’: a typology of creativities in higher education and the value of a pluralistic approach. Teaching in Higher Education, 9(4), 463-475.
  Läs mer
 • Claxton, G. (2010). New kinds of smart. How the sciences of learnable intelligence is changing education. Maidenhead: Open University Press.
  Läs mer
 • Craft, A. (2005). Creativity in schools: tension and dilemmas. New York: Routledge.
  Läs mer
 • Craft, A., & Claxton, G. (Ed.). (2008). Creativity, wisdom and trusteeship. Exploring the role of Education. Thousand Oaks: Corwin Press.
  Läs mer
 • Darsö, Lotte-Herlau, Henrik:”Håndbog i projektsamarbejde”, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshöjskolen i Köbenhavn, 1996.
 • Jackson, N., Oliver, M., Shaw, M., & Wisdom, J. (2006). Developing Creativity in Higher Education: The Imaginative Curriculum. London. Routledge Farmer.
  Läs mer
 • Kleiman, P. (2008). Towards transformation: conceptions of creativity in higher education. Innovations in Education and Teaching International. Vol 45, 3.
  Läs mer
 • Kupferberg, F. (2007). Läraruppdragets egenart och rollmodeller: kreativitetsregimer i hybridmoderniteten. EDUCARE 2007:1 Kreativitet. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.
  Läs mer
 • Kupferberg, F. (2008). Läraryrkets kreativa uppdrag. In C. A. e. al. (Ed.), Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete (Vol. 7?): Lärarförbundets förlag.
  Läs mer
 • Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur AB.
  Läs mer
 • Robinson, K. (1998). All of our futures: Creativity, culture and education.
  Läs mer
 • Robinson, K. (2000). Unlocking creativity: A strategy for development.
  Läs mer
 • Robinson, K. (2009). The Element. How finding your passion changes everything. London: Penguin Books.
  Läs mer
 • Ryhammar, L. (1996). Kreativ funktion, perceptgenetisk rekonstruktion och organisatoriska förutsättningar för kreativ verksamhet – En studie av högskolelärare. Lund: University Press.
 • Saunders, L. (2004). Evidence-led Professional Creativity: a perspective from the General Teaching Council for England. Educational Action Research, 12, 1, 163-167
  Läs mer
 • Wikström, P-O. (1988). Vad är kreativitet?: Studiematerial för inledande seminarier i ämnet ”Kreativitet och kreativ problemhandling”. Oslo: Institut för industridesign.

Kommentarer inaktiverade.