Partners

University of Cambridge

Dr. Pamela Burnard, Faculty of Education, University of Cambridge. Co-Editor, British Journal of Music Education och Co-Convener British Educational Research Association (BERA) Creativity in Education SIG: http://www.bera.ac.uk/creativity/. Delaktig i The AHRC Research Centre for Musical Performance as Creative Practice (CMPCP), ett femårigt forskningsprogram som startade 2009. För detaljer se http://www.cmpcp.ac.uk/

University of the Arts LondonProf. Anne Bamford, University of the Arts London. Anne Bamford har bland annat arbetat som World Scholar för UNESCO och skrivit ”The Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in education” som kom ut 2006. Se vidare: http://www.wimbledon.arts.ac.uk/35168.htm

Prof. Liora Bresler, gästprofessor vid Musikhögskolan i Malmö från våren 2011. Liora Bresler är professor vid College of Education, College of Fine and Applied Arts och the Academy of Entrepreneurial Leadership vid University of Illinois, Champaign. Hon är redaktör för International Handbook of Research in Arts Education (2007), och författare av  100+ bokkapitel och  artiklar i ledande  tidskrifter. Mer info: http://education.illinois.edu/frp/b/liora

Ovanstående internationella samarbetspartners var involverade under projektperioden 2010-2012.

Kommentarer inaktiverade.